L-280V

340,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

+ Kích thước sp: 400x322x150 mm

+ Trọng lượng sp: 7.2 kg

+ Ống cấp nước: đường kính Ф21

+ Ống thải chờ: đường kính Ф48 class 2