Khay Tắm Đứng – AS200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Kích thước :  1015 x 1015 x 150 mm
  • Chất liệu
    • Nhựa Acrylic
    • Men acrylic
  • Màu sắc : Trắng