Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) – UA0284

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :400 x 375 x 1000mm

– Gồm bộ xả :A640